2008-08-28

Nu är KF slut!

Denna gång hann KF t.o.m. §13. Vilket inte var så illa. Kvar blev 5 motioner. Varav två var bordlagda från april kommunfullmäktige.

Det blev långa debatter utan att det blev några förändringar från kommunstyrelsen. Som vanligt.

Hur många Lundabor lyssnade på sammanträdet?

Inga kommentarer: