2008-08-15

Miljöproblemen måste tas på allvar!

Nya MiljöAktuellt skriver : "400 döda havsbottnar"

"Djur & natur Antalet döda havsbottnar runt om i världen har flerdubblats sedan 60-talet och uppgår idag till över 400. Den sammanlagda arealen täcker 250 000 kvadratkilometer, rapporterar SR Vetenskapsradion.
Tidskriften Science redovisar en sammanställning av döda havsbottnar som upptäckts runt om i världshaven. Den visar att delar av Mexikanska golfen och Östkinesiska Havet är svårt drabbade. Världens största döda bottenområde finns i Östersjön.

Utbredningen av de syrefria bottnarna där inget liv är möjligt har gått mycket fortare än vad de båda forskarna Rutger Rosenberg och Robert Diaz tidigare trott. Antalet dokumenterade områden har fördubblats varje årtionde sedan 60-talet, och är idag över 400 stycken. Den främsta orsaken till bottendöden är utsläpp från jordbruk, avlopp och trafik."
Problemen finns alltså även nära oss. "Världens största döda bottenområde finns i Östersjön".
Skrämmande!

Utsläpp från jordbruk, avlopp och trafik är de främsta orsakerna till detta. Så även om Sverige inte är den största miljöboven i Östersjöområdet är det en hel del vi kan göra.
Sverige har 850.000 fastigheter med enskilda avlopp, varav de flesta är fritidshus. Många gånger dumpas då avloppsvattnet därefter i havet. Så visst kan vi göra mer!

Frågan är om det går att rädda de döda områden som skapats?
Vi borde i alla fall göra allt för att de döda områdena inte utökas.

Byt politik inte klimat!

Läs mer om hur Östersjön ska räddas!

4 kommentarer:

Kloker sa...

Det här är ju ett problem som kan lösas, som de flesta miljöproblem. Och sedan kommer det att visa sig att naturen har en enorm återhämtningsförmåga.

Yngve , sa...

Det är klart att det kan lösas men men då måste vi göra något konkret.
Vi kan inte bara fortsätta att släppa ut "skit" och använda konstgödsel och bekämpningsmedel och släppa ut avgaser.

Visst naturen har stor återhämtningsförmåga men inte hur storas som helst.

Menar du "kloker" att vi inte behöver göra något???

Kloker sa...

Mängder av människor, institutioner, företag, o.s.v. är involverade i lösandet av miljöproblemen och hela tiden görs framsteg. Vi kommer dock aldrig till en punkt där vi har en tillvaro utan miljöproblem. Det ligger i det mänskliga samhällets natur att problem uppstår, problem som sedan måste åtgärdas.

Yngve , sa...

Nog är det så att vissa lösningar inte löser problemet utan åtgärdar symptomen.

Man måste göra allt för att göra så rätt som möjligt. Teknik löser inte alla problem. Om teknik används på ett bra sätt kan det bidra men det kan också skapa stora problem.
Bilen är ett sådant exempel.

Jag är själv tekniker och förlitar mig på tekniska lösningar men man måste också använda sitt sunda förnuft.