2008-08-29

Inte bara bättre för miljön!

SvD skriver : "Oväntat stora mängder kol binds i naturbetesmark"

"Kött från naturbetande djur är bättre för klimatet än kött från konventionellt uppfödda. Ny forskning visar att betesmarker binder oväntat mycket kol. Enligt en svensk analys kan klimatpåverkan av svensk mjölk och nötkött därmed skrivas ned med 20 till 40 procent.

Kött från naturbetande djur har även en hälsosammare sammansättning av fettsyror med mer fleromättat fett, bland annat Omega-3, än djur som föds upp på fröbaserat kraftfoder.

Mjölk och nötkött har hamnat i rejäl motvind i klimatdebatten. Bara den svenska mjölken orsakar varje år utsläpp som motsvarar 3 miljoner ton koldioxid medan produktionen av nötkött orsakar utsläpp på 2 miljoner ton.

Nu visar en rapport från forskare i åtta EU-länder att de siffrorna kan behöva skrivas ned med 1-2 miljoner ton koldioxid. Studien är publicerad i tidskriften Agriculture Ecosystems and environment och refereras i tidningen Land Lantbruk."
Naturbete är bättre för miljön men även bättre för djuren vilket inte är att förglömma. Och i längden även bättre för männskor eftersom köttet är "nyttigare".
Om nu kött är så nyttigt?
I så fall för vem?

Inga kommentarer: