2008-07-17

Kameror flyttar problemen

SDS skriver : "Kameror sparade nästan en miljon"

"Sedan Staffanstorpshus satte upp övervakningskameror på sina fastigheter har företagets kostnader för skadegörelse minskat drastiskt."
Det låter ju jättebra. Men ...
"Men kamerorna löser inte problemen med skadegörare, menar Christer Bagan. När kameror började övervaka Mellanvångens skola kom bekymren till förskoleavdelningen istället.

– Områden som är övervakade slipper skadegörelse men då förflyttas problemen någon annanstans och snart lär det behövas kameror i hela byn, säger han."
Så visst kan kameror vara bra men de löser inte problemen. Det behövs andra åtgärder också. Det är ju inte så konstigt att skadegörelsen flyttar från kameraövervakade områden till andra.

Frågan som man måste ställa sig är varför sker skadegörelsen?

Det finns samband mellan skadegörelse och avsaknad av ungdomsaktiviteter. Bra ungdomsverksamhet minskar skadegörelsen.

Inga kommentarer: