2008-07-21

Har alliansen glömt bort Blekinge?

BLT skriver : "Karlskrona kräver upprustad järnväg"

"Besvikelsen är stor sedan regeringen bestämt att upprustningen av Kust-till-kustbanan mellan Karlskrona och Emmaboda inte ingår i en ansökan om EU-bidrag, som kunde ha finansierat upp till 30 procent av investeringskostnaden."
Varför lyfter alliansregeringen ut sträckningen?
Sträckningen är viktig både för person- och godstrafiken.
Vill regeringen verkligen få över mer trafik till järnväg fån väg?
Ja man kan ju undra.

Sträckningen mellan Emmaboda och Karlskrona är viktig för kommunerna men även för hela sydostregionen och för landet. Det ger större möjligheter till en större arbetsmarknad.
Dessutom påverkar det klimat och miljö eftersom järnvägstransporter är bättre än vägtransporter.

Delar av järnvägssträckan består av skarvspår, träslipers och kontaktledningar från 1955 så det är verkligen på tiden att sträckningen rustas upp.

Visserligen finns det många sträckor som behöver rustas upp och byggas ut men vill man ta klimathotet på allvar räcker det inte bara att prata "järnvägssatsningar".

Det är dessutom viktigt att få hela Sverige att leva. Blekinge behöver denna satsning för att leva upp igen.

Vad vill alliansen egentligen?

Byt politik inte klimat!

Inga kommentarer: