2008-06-10

Stoppa FRA-lagen

Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras.

"178 riksdagsledamöter från alliansen pressas att rösta ja.
Endast 4 av dessa behöver gå emot partilinjen för att förslaget ska falla."

Miljöpartiet de Gröna avslår lagförslaget från regeringen om att låta Försvarets radioanstalt bedriva generell avlyssning av epost- och mobiltrafik i Sverige. Miljöpartiet kräver istället att staten slår vakt om rätten till privatliv och att arbetet för de mänskliga rättigheterna bör stärkas.

Läs mer!

Inga kommentarer: