2008-06-24

EU på rätt spår

Ny Teknik skriver : "Stand-by måste spara mer - Dagens stand-by-funktion på maskiner och hushållsapparater drar för mycket ström. EU planerar att skärpa kraven på tillverkarna. Tillsammans med ett förbud för glödlampor ska miljontals ton koldioxid sparas per år."

"EUs kommissionär för energifrågor, Andris Pielbalgs, har beräknat att apparater i stand-by-läge inom EU idag förbrukar lika mycket ström som hela Ungern idag förbrukar"
Det är bra att förslaget kommer från EU-kommissionen. Tidigare har t.ex. Irland försökt förbjuda vanliga glödlampor men då har EU-kommissionen sagt nej. Bra också att man sätter upp regler för stand-by-funktioner. Det borde ge tillverkarna en tankeställare att tänka till lite. På en del TV-apparater finns ingen på/av-knapp. Vilket innebär att man måste dra ut sladden varje gång man vill stänga av helt. Vilket gör det lite krångligt minst sagt.
En liten panel vid ytterdörren där man enkelt kan slå av all ström som man inte behöver ha på.

Inga kommentarer: