2008-06-17

Det lutar åt återremiss!

Förhoppningsvis blir det en återremiss där man tar allvarligt på återremissuppdraget. Det har gått ett år sedan det senast var uppe till diskussion och under den tiden har det inte hänt så mycket.
Låt det nu bli en rejäl genomgång och en rejäl öppen debatt.

Bäst är nu att gå vidare utan tidigare prestige. Detta är en för viktig fråga för att bara viftas bort. det handlar mångt och mycket om vilket samhälle vi vill ha. Låt det inte bli ett storebrorssamhälle.

Inga kommentarer: