2008-06-18

Bra men ändå inte tillräckligt!

Alliansen misslyckades med att få ett ja till FRA-lagen. Detta pga några enskilda riksdagsledamöter. Nu blir det inte FRA v. 1.0 utan FRA v. 2.0. Alltså FRA-lagen lever kvar med lite kosmetiska förändringar. Man ökar övervakningen eftersom de som övervakar ska också övervakas.

SDS skriver : "Den omstridda FRA-lagen återremitterades till försvarsutskottet och ska behandlas senare i dag. Kritikerna sågar förändringarna som otillräckliga, medan Annie Johansson (c), en av de ledande kritikerna, är nöjd."

"”Frederick Federley och Annie Johansson gav bort FRA-lagen. De splittrade nejrösterna. Centern är inte integritetens försvarare i dag, de håller i snaran”, skriver Frida Johansson Metso, förbundsordförande i Liberala ungdomsförbundet (Luf) i ett pressmeddelande."
Jag har full förståelse för att det inte kan vara lätt att vara riksdagsledamot för ett alliansparti och gå emot regeringens förslag. Inte lätt men ändå så nödvändigt.

SvD påstår sig veta detaljer om den hemliga överenskommelsen mellan alliansens partier.

Återremissen till försvarsutskottet som ska snabbehandla förslaget ger inget förtroende för att alliansen tar allvarligt på frågan och den enorma opposition som finns. Det är inte bara politiska partier som protesterar utan det gör en stor majoritet av svenska folket.

Hela hanteringen framgår mer och mer som en snygg kompromiss som ger sken av att man tagit till sig av protesterna och modifierat lagen.

Denna fråga är så nära man kan komma en grundlagsfråga. Därför är det extra allvarligt att en så knapp majoritet driver igenom en lag som har så dåligt politiskt stöd och så dålig förankring i det svenska samhället.

Grunden att avlyssna alla är fel!
Man hittar inte de farliga skurkarna, terroristerna. Kanske hittar man en och annan småskurk av ren tur. Däremot kommer an massa vanliga människor att fastna i näten. Detta är inte det allvarligaste. Det allvarligaste är att det skapar ett samhälle där folk känner sig övervakade (med viss rätt). Vilket skapar en otrygghet. Inget trevligt samhälle.

Vad är nästa steg när terroristerna börjar skicka vanliga brev och inte fastnar i FRA:s nät?

Inga kommentarer: