2008-05-22

Risker med nanoteknik!

Ny Teknik skriver: "Kolnanorör kan vara lika farliga för hälsan som asbest. Det visar ny, internationell forskning. Därmed stärks farhågorna om nanoteknikens risker."

"Biologer, yrkesmedicinare och materialtekniker från fem institutioner i England och USA, har tillsammans gjort omfattande försök med kolnanorör på möss. Resultatet visar att asbestfibrer och motsvarande långa kolrör ger samma typ av skador i kroppen. Försöksdjuren fick fibrerna injicerade i magen, och när de efter en vecka undersöktes uppvisade de inflammationer och sjukliga förändringar som är typiska i förstadiet till cancer."
Viktigt att man tar dessa uppgifter på allvar. Trenden verkar vara att allt som är "nano" är positivt. Även om man ännu inte kan vara säker så bör man fortsätta forskninge och följa upp resultaten. Annars får vi bara en massa svårlösta problem som riskerar hälsa och miljö.
Låt försiktighetsprincipen råda!

Inga kommentarer: