2008-05-08

Problem med CE-märkning

Kristianstadsbladet skriver: "Elverk rena dödsfällan"

"De 80 bensindrivna elverk tillverkade i Kina som Klubbkompis AB sålt kan vara rena dödsfällan. När Elsäkerhetsverket testade produkten hade den så många fel att företaget i Broby tvingas återkalla samtliga. Dessutom är de belagda med försäljningsförbud.
Elverket typ 950DC av fabrikatet Maxima för 230 volt är bensindrivet. CE-märkning finns."
Trots att elverken är CE-märkta så finns alla dessa fel. det visar tydliga brister i CE-märkandet. För fanns S-märkning som byggde på att någon oberoende hade testat produkten. Nu är det upp till den som säljer produkten att avgöra om produkten uppfyller kraven.
Detta är allvarligt och inte första gången som CE-märkta produkter funnits på marknaden som inte uppfyllt kraven och som varit livsfarliga.

Inga kommentarer: