2008-05-23

Pris till klädföretag!

Kongresspristagarna Karin Stenmar och Annika Axelsson från klädföretaget dem collective. De fick priset för att de går steget före och visar vägen för socialt och ekologiskt hållbart företagande.

Inga kommentarer: