2008-05-04

Nu är det slut för den här gången!

Nu är Djurens rätts stämma avslutad. Alexandra Leijonhufvud blev omvald som ordförande. Alla punkter på dagordningen hanns med. Guldråttan delades ut till Katarina Lingehag-Ekholm.

"För sitt arbete mot mulesing och export av levande djur, samt för att ha tipsat och försett Kalla Fakta med information om de vedervärdiga övergrepp fåren i Australien utsätts för i ullindustrins namn. Hon har varit en starkt bidragande orsak till att flera klädkedjor slutat köpa in merinoull från Australien."
Sedan 1987 har Djurens rätt har delat ut Guldråttan ut under de årliga riksstämmorna. Det är en utmärkelse till någon eller några som gjort en exceptionell insats för djuren.
Nästa riksstämma blir i Kalmar.

Inga kommentarer: