2008-05-05

Måndagsmöte

På kvällens måndagsmöte diskuterade vi ärenden på torsdagens kommunsstyrelse. På agendan finns 40 ärenden. Bl a finns "Plan för stöd, service och omvårdnad 2008-2011". Detta ärende är återremitterat från kommunfullmäktige med uppdrag "att omarbeta planen med tydliga målsättningar vad gäller inriktning och kvalitet för verksamheterna". Kommunkontoret översände ärendet till vård- och omsorgsnämnden för handläggning och eventuell revidering. Vård- och omsorgsförvaltningen har därefter lämnat ärendet utan åtgärd. Ärendet kom inte upp i vård- och omsorgnämnden och ärendet har nu kommit tillbaka till kommunstyrelsen utan någon mer dokumentation än ärendet hade när det var uppe kommunfullmäktige.
Denna hantering är mycket märklig. Visserligen vill alliansen inte göra några ändringar, trots att kommunkontoret hade grava anmärkningar, men man kan ju inte bara strunta i de uppdrag som kommunfullmäktige har givit.
Det är ganska så respektlöst mot det demokratiska systemet.

Det finns också ett antal motioner bl.a. motionen från miljöpartiet och demokratisk vänster "Bygg spårväg på E22:an mellan Malmö och Lund".

På måndagsmötet tog vi även upp ett ärende som kommer upp på nästa socialnämnd, "Handlingsplan mot våld mot kvinnor". Det som hittills har kommit fram är knappats tillräckligt. Sundsvall och Göteborg har kommit mycket längre. Miljöpartiets motion "Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor". Det tar ett tag till innan motionen kommer upp i kommunfullmäktige.

Inga kommentarer: