2008-04-15

Vårbudgeten ingen solskenshistoria

Alliansens budget slår mot mot miljön.
Alliansen satsar på vägar istället för järnväg vilket förvärrar miljöproblematiken. Utsläppen kommer att öka istället för att minska. Det som skulle behövts skulle ha varit mer järnväg och mindre vägar.
Helt otroligt!

Inga kommentarer: