2008-04-16

Visst går det utan kärnkraft!

"Möjligt att nå klimatmål utan kärnkraft"

"Att ta kärnkraften ur drift och samtidigt nå långtgående mål på klimatområdet är "tekniskt möjligt" enligt Energimyndigheten. Det kräver dock att konsumtionsmönstren ändras."
Energimyndigheten bedömer det som svårt, men "tekniskt möjligt", att ta kärnreaktorer ur drift i den takt som 40 års livslängd innebär och samtidigt nå "långtgående mål på klimatområdet".
Detta torde enligt Energimyndigheten "kräva kraftiga insatser för att främja bland annat förnybar energi, effektivare elanvändning och transporter med lägre utsläpp av växthusgaser".

Alltså är det bara att sätta igång.

Inga kommentarer: