2008-04-23

Har HSB inga revisorer?

HSB Skåne lämnar över till åklagarmyndigheten
Efter tre veckors arbete med att granska HSB Skånes bokföring har revisorerna kommit fram att ärendet skall lämnas till åklagarmyndigheten. Det är beklämmande att det har kunnat gå så långt.
Det är märkligt att det inte har funnits en bättre kontrollapparat.
Har HSB inga revisorer?

Det verkar behövas lite organisationsförändringar och att man aktiverar medlemmarna. Lite mer insyn verkar också behövas.
Man ska kanske även fundera på hur man rekryterar till poster som ordförande och VD.

Man har utnyttjat andras förtroende för att sko sig själv. Man har tydligen gjort omfaktureringar för att dölja nöjesresor som inte har med HSB:s verksamhet att göra. Det tyckte tydligen resenärerna själva eftersom de inte redovisade resorna öppet.

Pinsamt att man kan sjunka så lågt. En av dessa som verkar ha skott sig har tidigare varit kommunfullmäktiges ordförande.
Det talas om sexsiffriga belopp.
Ännu har väl allt inte kommit fram i dagsljus!

Speciellt tråkigt då HSB bygger på kooperativa tankar.

Det skulle vara intressant att höra en kommentar från de inblandade. Hur resonerade de för att berättiga sitt handlande som i högre grad gynnat sig själva medlemmarna.

Inga kommentarer: