2008-04-09

Girigheten ökar!

Man blir riktigt ledsen och förbannad när man läser om direktörernas löner och bonusar.
Enligt AB så Ericssons VD sin lön och bonus med 24,3 miljoner samtidigt som aktiekursen dyker med minus 56%.
En sak hade varit om bonus och lön hade varit kopplat till vinsten. Men oavsett hur det går så ökar VD och säkerligen styrelserna sina löner och bonusar.
Det är inte klokt.

Det är ju inte så att de stackarna har svältlöner så att de inte klarar sig. Utgångsläget är att de redan har löner långt över vanliga löntagare.
Är dessa människor sådana superpersoner så att de gör så mycket mer nytta än andra?
Vems är ansvaret att aktiekursen går nedåt?

AB redovisar ytterligare åtta bolag där aktiekursen pekar nedåt och där löner och bonusar pekar uppåt.

Hur kan man vara så girig?
Finns det ingen etik och moral kvar?

Skulle vara intressant att höra hur de resonerar. Hur de kan berättiga det hela. Troligen skyller de på att de själva inte sätter lön och bonus.
De har säkert aldrig tänk tanken att säga nej till ökade förmåner.

Inga kommentarer: