2008-04-22

Att ge dispens är en björntjänst


SvD skriver: Kravmärkt mjölk inte ekologisk

"Foderbrist gör att Milkos kravmärkta mjölk inte längre är ekologisk. Jordbruksverket har gett dispens till bönderna att blanda in 15 procent vanligt foder i det kravmärkta."
Om man inför en märkning och sätter upp regelverk kan man inte bara ge dispens. Detta urholkar förtroendet för hela hanteringen.

Antingen uppfyller man kraven och kan då använda KRAV-märkning eller så uppfyller man inte kraven och kan då givetvis inte vara KRAV-märkt.

Det är visserligen tråkigt att det inte finns foder men det är en björntjänst att ge dispens. Ska konsumenterna köpa märkta varor typ KRAV så är det viktigt att konsumenterna har förtroende för märkningen. Varför ska man annars betala lite mer om det finns risk att varorna inte uppfyller KRAV-en?

Inga kommentarer: