2007-12-22

Grattis Växjö

Växjö har lyckats sänka sina utsläpp av koldioxid per invånare mellan 1993 och 2006 med 30 procent.

Kul och läsa om lite positiva nyheter annars verkar det mest vara ökande koldioxidutsläpp man hör talas om.

Grattis Växjö!

Inga kommentarer: